SAMMEN FOR DEN ANSATTE


NÅR DET STORMER

Mestre Sammen tilbyr støtte og veiledning til bedrifter i Rogaland når ansatte  rammes av alvorlig sykdom eller andre alvorlige livssituasjoner.

Midt i krisen

Å oppleve at en ansatt rammes av livsendrende situasjoner, er meget utfordrende;

- Hvordan kan bedriften hjelpe sin ansatt?

- Hva kan bedriften gjøre for at sin ansatte skal kunne bli i jobben?

- Hvordan skal kommunikasjonen med den ansatte foregå? 


Vi i Mestre Sammen har kompetansen til å være brobygger mellom bedriften og den ansatte, som gjøre det mulig for den ansatte å kunne stå i jobb over lengre tid. 

"1 ukes sykefravær koster 17.000,- i tillegg til lønn"


 Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter 

Våre tjenester kan dekkes av NAV

Våre samarbeidspartnere

Hos Kreftomsorg Rogaland møter du erfarne fagpersoner med tid og kompetanse til å møte deg i den situasjonen du er i akkurat nå

Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende

Mosaic Medical er et etablert privat legesenter med allmennlege og spesialist i indremedisin

Sosial entreprenør

Vi definerer oss som Sosiale entreprenører da vi ønsker å forebygge at ansatte havner utenfor arbeidslivet etter å ha gjennomgått alvorlige livshendelser, når de i utgangspunktet ønsker å være i jobb. Vårt ønske er å tilby støtte og veiledning  som gjør det lettere for ansatt og bedrift i slike situasjoner.


Vår motivasjon for å drive Mestre Sammen, er utelukkende ønsket om å hjelpe ansatte i vanskelige livssituasjoner, slik at de som ønsker det, klarer å stå i jobben over tid.


Sosialt ansvar

Mestre Sammen håper at bedrifter ønsker å ta på seg det sosiale ansvaret det er å beholde en ansatt i jobb, selv om det til tider er krevende. Det vil spare samfunnet for store kostnader knyttet til offentlige stønadsordninger. 


Bedrifter er også tjent med å unngå at en ansatt forsvinner da gjennomsnittsprisen pr.  turnover er 150% av årsinntekten (beregnet av Human Capital Institute).


Det hender stadig at ansatte blir presset ut av arbeidslivet på grunn av dårlig kommunikasjon i en krevende livssituasjon. Mestre Sammen kan være bindeleddet som forhindrer at dette skjer. 


Vårt mål er å minske belastningen for arbeidsgiver og ansatt i krevende

livssituasjoner

Hva tilbyr Mestre Sammen

Støtte til bedrift og ansatt


Oppfølging av

progresjon

NAV veiledning 


Brobygger mellom bedrift og ansatt


Opplæring av Mentor

Kurs i

Medisinsk Yoga og Pusteteknikk

Foredrag om stress, utbrenthet og livsmestring etter krise