En ansatt i livsendrende krise

Vi i Mestre Sammen er en sosial entreprenør som ønsker å være brobygger mellom ansatt og arbeidsgiver når en ansatt rammes av livsendrende krise

Våre tjenester kan dekkes av NAV

Vi erfarer at arbeidsgivere ikke alltid er forberedt på hva det vil si å få tilbake for eksempel en kreftoverlevende på jobb. Kommunikasjonen mellom ansatt og arbeidsgiver kan være vanskelig når det gjelder:

 • Tilrettelegging:
  • er det behov for tilrettelegging?
  • vil den ansatte selv klare å anerkjenne behovet?
  • klarer den ansatte å kommunisere behovet for tilrettelegging til sin arbeidsgiver?
  • er arbeidsgiver innstilt på å møte behovene for tilrettelegging?
  • ser arbeidsgiver nytten med å tilrettelegge?
 • Arbeidsmiljø:
  • hvordan ønsker den ansatte at kollegaer skal forholde seg til den ansatte når han/hun kommer tilbake?
  • hvordan bør arbeidsgiver følge opp den ansatte?

 

Vi ønsker å sette fokus på hvor nyttig det er for arbeidsgivere å møte den ansatte i krise på en god måte slik at den ansatte kan føle seg trygg og ivaretatt når tiden er inne for å returnere til jobb.


Våre undersøkelser, samt tidligere forskning, viser at det er betydelig behov for en nøytral part som kan veilede og støtte både arbeidsgiver og ansatt når ansatt opplever livsendrende krise for å unngå nye sykemeldingsperioder, at ansatt slutter/blir sagt opp, at ansatt blir ufør eller gi en avklaring på veien videre.


Vi kan være den nøytrale parten som gjør returen til arbeid så sømløst som mulig for både ansatt og arbeidsgiver