Hvorfor velge oss?Våre undersøkelser viser at mange sliter med å beholde jobben etter store livsendrende hendelser. Grunnene til dette kan være mange, men over 46% melder at de ikke fikk tilstrekkelig støtte fra arbeidsgiver under og/eller etter krisen.


En studie fra 2009 viser at kreft reduserte sannsynligheten for å delta i arbeidslivet med om lag 30 prosent for menn og 40 prosent for kvinner.


# Mestre Sammen har erfaringen og kompetansen som trengs for å gi både arbeidsgiver og ansatt tilstrekkelig støtte til en sømløs overgangen tilbake på jobb.

#1

Arbeidsgivere kan finne det vanskelig å håndtere en ansatt i krise. Hva en person i krise trenger er veldig individuelt og detfor utfordrende å håndtere for arbeidsgiver og kollegaer.  


En ansatt kan oppleve det vanskelig at arbeidsgiver tar kontakt under en krise. Det kan oppleves som et press for å komme tilbake på jobb og ikke som støtte. 


# Mestre Sammen kan være brobyggeren mellom arbeidsgiver og ansatt. Som en nøytral part kan vi ta de vanskelige samtalene med ansatt og arbeidsgiver. 

#2

NAV kan virke som en overgrodd jungel en skal gjennom med frister, rettigheter og rapporteringer, spesielt for små- og mellomstore bedrifter som ikke har mye erfaring med NAV.


# Mestre Sammen kjenner NAV og kan bistå med hva som skal gjøre i forhold til rapportering og hvilke rettigheter arbeidsgiver og ansatt har.

#3

Dialogmøter kan oppleves utfordrende for en ansatt å delta på da en fort kan føle seg alene mot NAV, arbeidsgiver og evt. lege. Og noen ganger kan den ansatte bli fastlåst i situasjonen, slik at han/hun ikke klarer å se mulighetene. I slike tilfeller kan det oppleves utfordrende at arbeidsgiver eller NAV veileder, da det kan oppleves som press til å komme tilbake på jobb. 


# Mestre Sammen kan være en nøytral part som kan se saken fra flere sider. 

#4