Hva koster en langtidssykemeldt bedriften?


Å ha ansatt som er langtidssykemeldt er en betydelig kostnad for bedriften. Når den ansatte skal tilbake på jobb, kan det vært nødvendig med veiledning og eventuelle tilpasninger, slik at den ansatte klarer å være i jobb. Det kan også være forebyggende mot ny sykemeldingsperiode. 

Sykelønn
Slik har vi beregnet:

100% av grunnlønnen (dag 1-16)
Det er bedriften som betaler sykepenger de første 16 dagene av en sykemeldingsperiode. Etter 16 dager betaler NAV sykepenger.


Total kostnad
Slik har vi beregnet:

  • Sykelønn
  • Feriepenger (10,2% av lønn)
  • Arbeidsgiveravgift (14,1% av lønn)
  • Pensjon (3,7% av lønn)
  • Andre kostnader (20% av grunnlønn)


Andre kostnader er faste utgifter, det vil si leie, abonnement og lisenser. Det kan inkludere andre kostnader som nedsatt produktivitet og forsinkelser av leveranser.


+ Kostnad for vikar med tilsvarende lønn. Husk at en eventuelt innleid konsulent ofte koster mer.