I hvilke situasjoner kan Mestre Sammen hjelpe?

Vi kan gi støtte og veiledning når en ansatte opplever:

  • alvorlig sykdom
  • skillsmisser 
  • tap av familiemedlem
  • rusproblemtatikk
  • psykiske lidelser