Metode

Supported employment (SE) og ulike retninger innenfor denne ligger til grunn for vårt arbeidet.


Inkluderingskompetanse

Bistand på den ordinære arbeidsplassen. I vårt arbeid har vi fokus på bistand på den ordinære arbeidsplassen. Dette retter seg mot arbeidstakere i livskrise, som dermed trenger hjelp når han/hun skal tilbake til sin ordinære arbeidsplass, med de tilpasninger, justeringer og eventuelle nye behov som måtte oppstå i en slik krevende situasjon. 


“Place than train”

Vi tar utgangspunkt i ulike elementer innen SE (supported employment metoden) som passer til vårt arbeid og fokus område. Målet er at arbeidstaker skal kunne bli værende i sin opprinnelige stilling og at arbeidsgiver skal kunne gi den bistanden som kreves for at dette skal kunne skje.


Viktige fokusområder i vårt arbeid:

  • Vi er opptatt av hvordan arbeidsplassen kan bli en ressurs for den som er rammet av kriser, og ikke en byrde.
  • En viktig forutsetning for vårt arbeid og involvering, er arbeidstakers ønske om å delta i arbeidslivet.
  • Forskning viser blant annet at arbeid kan føre til utvikling av ferdigheter og kompetanse, karriere utvikling, samfunnskunnskap, livsglede, tilfriskning, sosialisering, status, identitet og tilhørighet. Vi ønsker å bidra til at mennesker rammet av krise ikke skal miste alt dette ved å unødig ramle utenfor pga utilstrekkelig oppfølging og bistand.
  • Kyndig veiledning og oppfølging i arbeidstakers tempo kan hjelpe personer med ulike bistandsbehov til å kunne beholde jobben sin.
  • Vi kartlegger den enkeltes ulike utfordringer og tilretteleggingsbehov slik at det skal være en tydelig vei videre i arbeidsrelasjonen for både arbeidstaker og arbeidsgiver.


Forskning viser at man ofte ikke “trenger så mange trinn i trappen” for å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet. Dette kan vi som fagfolk innen området bidra til for både arbeidsgiver og arbeidstaker.