Brobygger mellom

arbeidsgiver og ansatt

I noen situasjoner kan det være vanskelig for den ansatte å uttrykke sine behov ovenfor arbeidsgiver for å kunne stå i jobben sin. 


Arbeidsgiver kan ha spørsmål angående situasjonen til den ansatte som er vanskelig å stille.


Det er dessverre slik at det kan oppstå konfikt mellom arbeidsgiver og ansatt i krevende situasjoner.


Mestre Sammen tilbyr støtte i slike situasjoner. 


Det kan oppleves utfordrende for kollegaer når en ansatt i en krevende livssituasjon skal komme tilbake på jobb. Vi kan ta samtalen med den ansatte, slik at den ansatte blir møtt på en hensynsfull og hensiktsmessig måte når sykemeldingsperioden er over.