Vi tilbyr kurs i medisinsk yoga for å forebygge stress og utbrenthet. 


En av de største helsetrusselene i den moderne verden er stress. Stress kan blant annet føre til muskel og skjelettplager, høyt blodtrykk, hjerte og karlidelser, hukommelse og konsentrasjonsproblemer, angst og depresjon og utbrenthet.


Flere vitenskaplige studier viser at medisinsk yoga kan gi positiv effekt ved stress, høyt blodtrykk, ryggsmerter og  kan hjelpe  hjertepasienter i rehabiliteringen.


Mestre Sammen tilbyr også kurs i medisinsk yoga for kreftpasienter (under og etter behandling).

Kurs i Medisinsk Yoga