Noen arbeidsplasser har mentorordning hvor mentor er en trygg havn for den ansatte å hendvende seg til. Mentorrollen kommer i tillegg til sin egen stilling, på lik linje med tillitsvalgt og verneombud. 


Mestre Sammen tilbyr opplæring og veiledning av mentor, samt veiledning til arbeidsgiver i utvelgelseprosessen av mentorskap. 

Mentor