NAV systemet kan være et uoversiktelig og vanskelig landskap å navigere i. Vi kan støtte arbeidsgiver hvis en trenger hjelp med NAV samarbeidet.


Mestre Sammen kan i tillegg delta på dialogmøter om arbeidsgiver og/eller den ansatte ønsker det. Det kan være betryggende å ha med en nøytral part.

NAV veiledning