Oppfølging av

progresjon


Det er viktig å ikke presse den ansatte til å prestere for mye for fort, selv om den ansatte selv vil det. Det er ikke alltid lett for den ansatte å se sine egne begrensinger før det er for sent. Dette kan resultere i ny sykemelding.


Mestre Sammen tilbyr veiledning og oppfølging slik at progresjonen går i passse tempo som er tilpasset ansatt og bedrift.