Gjøre overgangen fra sykemelding til arbeid så sømløs som mulig.


I denne prosessen tilbyr vi samtaler med kollegaer før den ansatte kommer tilbake, for å foreberede de hva den ansatte trenger med tanke på hvordan møte kollegaer igjen.


Mestre Sammen tilbyr også å være tilstede når den ansatte kommer tilbake. 


Vi bistår den ansatte og arbeidsgiver med veiledning i hva den ansatte trenger for å komme tilbake, samt veilede den ansatt i hvordan håndtere overgangen tilbake til jobb. 

Veiledning på

arbeidsplassen